Saturday, May 8, 2010

All Japan Pro-Wrestling - "RISE UP TOUR 2010"

All Japan Pro-Wrestling - "RISE UP TOUR 2010" AJPW, 16.05.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Yasufumi Nakanoue vs. Soshun
2. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1 vs. Minoru, Hate & Toshizo
3. KAI vs. Hiroshi Yamato
4. Akebono, Taiyo Kea & BUSHI vs. TARU, René Duprée & Lance Cade
5. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi vs. Ryota Hama, Masayuki Kono & Seiya Sanada
6. Satoshi Kojima & Kaz Hayashi vs. Suwama & Shuji Kondo


AJPW, 19.05.2010
Yamaguchi Butterfly Arena

1. Yasufumi Nakanoue vs. NOSAWA Rongai
2. Taiyo Kea & BUSHI vs. René Duprée & Hate
3. Kaz Hayashi & Seiya Sanada vs. MAZADA & FUJITA ZERO1
4. Satoshi Kojima vs. Hiroshi Yamato
5. Masayuki Kono, Shuji Kondo & Soshun vs. TARU, Lance Cade & Minoru
6. Akebono, Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Suwama, Ryota Hama & KAI


AJPW, 21.05.2010
Amakusa Citizen Center

1. Yasufumi Nakanoue vs. Hate
2. Kaz Hayashi, Seiya Sanada & BUSHI vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1
3. Masayuki Kono & Soshun vs. TARU & Lance Cade
4. Satoshi Kojima vs. KAI
5. Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. René Duprée & Minoru
6. Akebono, Minoru Suzuki & Taiyo Kea vs. Suwama, Ryota Hama & Shuji Kondo


AJPW, 22.05.2010
Kagoshima Citizen Gymnasium

1. Soshun vs. René Duprée
2. Hiroshi Yamato & Yasuhiro Yamagami vs. MAZADA & FUJITA ZERO1
3. NOSAWA Rongai vs. Minoru
4. Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & KAI vs. TARU, Lance Cade & Hate
5. Minoru Suzuki & Taiyo Kea vs. Masayuki Kono & Seiya Sanada
6. Akebono, Masakatsu Funaki & BUSHI vs. Suwama, Ryota Hama & Shuji Kondo


AJPW, 23.05.2010
Hyuga City Bunka Exchange Center

1. BUSHI vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi, Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1
3. Ryota Hama vs. Soshun
4. Akebono & Taiyo Kea vs. Lance Cade & Hate
5. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Satoshi Kojima & Seiya Sanada
6. Suwama, Masayuki Kono & KAI vs. TARU, René Duprée & Minoru


AJPW, 24.05.2010
Kumamoto City Food Exchange Hall

1. Yasufumi Nakanoue vs. Minoru
2. Soshun vs. Lance Cade
3. Satoshi Kojima, Seiya Sanada & BUSHI vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1
4. Akebono & Masakatsu Funaki vs. Ryota Hama & Hiroshi Yamato
5. Minoru Suzuki & Taiyo Kea vs. Masayuki Kono & KAI
6. Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. TARU, René Duprée & Hate


AJPW, 25.05.2010
Oita Event Hall

1. Hiroshi Yamato vs. René Duprée
2. Kaz Hayashi, BUSHI & Yasufumi Nakanoue vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1
3. Masayuki Kono, KAI & Soshun vs. TARU, Lance Cade & Hate
4. Satoshi Kojima vs. Minoru
5. Akebono & Minoru Suzuki vs. Ryota Hama & Shuji Kondo
6. Masakatsu Funaki & Taiyo Kea vs. Suwama & Seiya Sanada


AJPW, 27.05.2010
Tottori Industrial Gymnasium

1. Yasufumi Nakanoue vs. René Duprée
2. Kaz Hayashi & KAI vs. MAZADA & FUJITA ZERO1
3. Ryota Hama & Soshun vs. TARU & Minoru
4. Satoshi Kojima & NOSAWA Rongai vs. Lance Cade & Hate
5. Taiyo Kea & BUSHI vs. Seiya Sanada & Shuji Kondo
6. Akebono, Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Suwama, Ryota Hama & Hiroshi Yamato


AJPW, 29.05.2010
Nanao Citizen Gymnasium

1. Yasufumi Nakanoue vs. Soshun
2. Hiroshi Yamato vs. FUJITA ZERO1
3. NOSAWA Rongai & MAZADA vs. René Duprée & Lance Cade
4. Masayuki Kono, Shuji Kondo & BUSHI vs. TARU, Minoru & Hate
5. Satoshi Kojima & Akebono vs. Ryota Hama & Seiya Sanada
6. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Taiyo Kea vs. Suwama, Kaz Hayashi & KAI


AJPW, 30.05.2010
Kobe Sambo Hall

1. Yasufumi Nakanoue vs. Soshun
2. KAI & BUSHI vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
3. Shuji Kondo, Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. Lance Cade, Minoru & Hate
4. Satoshi Kojima & Taiyo Kea vs. TARU & René Duprée
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. FUJITA ZERO1
6. Akebono, Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Suwama, Ryota Hama & Masayuki Kono

No comments:

Post a Comment