Saturday, April 17, 2010

coming up on Rene Dupree.net ...

AJPW, 18.04.2010 (GAORA TV)
Fujioka Citizen Hall

1. Taiyo Kea vs. Yasufumi Nakanoue
2. Suwama & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono & Seiya Sanada
3. Minoru Suzuki & Masanobu Fuchi vs. Ryota Hama & Hiroshi Yamato
4. Satoshi Kojima, Masakatsu Funaki & Akebono vs. TARU, René Duprée & Big Daddy Voodoo
5. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Minoru & Hate


AJPW, 19.04.2010
Yokohama Red Brick Warehouse

1. Soshun Debut Match: Masayuki Kono vs. Soshun
2. Minoru Suzuki & Super Crazy vs. Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue
3. Akebono, Ryota Hama & BUSHI vs. TARU, René Duprée & Big Daddy Voodoo
4. Satoshi Kojima & Masakatsu Funaki vs. Suwama & Seiya Sanada
5. Jr. Tag League: NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Minoru & Hate
6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato


AJPW, 22.04.2010
Kochi Sunpia Chres

1. Taiyo Kea vs. Soshun
2. Suwama & KAI vs. Masayuki Kono & Yasufumi Nakanoue
3. Minoru Suzuki & Kaz Hayashi vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
4. Satoshi Kojima & Seiya Sanada vs. René Duprée & Minoru
5. Masakatsu Funaki, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, Big Daddy Voodoo & Hate
6. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Super Crazy & BUSHI


AJPW, 24.04.2010
Okayama Orange Hall

1. Masakatsu Funaki & Yasufumi Nakanoue vs. Taiyo Kea & Soshun
2. Suwama & Masayuki Kono vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
3. Minoru Suzuki vs. Seiya Sanada
4. Satoshi Kojima, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, René Duprée & Big Daddy Voodoo
5. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Minoru & Hate
6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. Super Crazy & BUSHI


AJPW, 25.04.2010
Fukuyama Big Rose

1. Masayuki Kono vs. Yasufumi Nakanoue
2. Taiyo Kea & Soshun vs. René Duprée & Minoru
3. Suwama & KAI vs. Masakatsu Funaki & Super Crazy
4. Ryota Hama & BUSHI vs. Minoru Suzuki & Kaz Hayashi
5. Satoshi Kojima, Akebono & Seiya Sanada vs. TARU, Big Daddy Voodoo & Hate
6. Jr. Tag League: Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. NOSAWA Rongai & MAZADA


AJPW, 27.04.2010
Biki Messe Shimane

1. Suwama & Masayuki Kono vs. Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue
2. Minoru Suzuki vs. Hiroshi Yamato
3. Akebono, Ryota Hama & Soshun vs. TARU, René Duprée & Big Daddy Voodoo
4. Satoshi Kojima & Shuji Kondo vs. Masakatsu Funaki & Seiya Sanada
5. Jr. Tag League: Super Crazy & BUSHI vs. Minoru & Hate
6. Jr. Tag League: Kaz Hayashi & KAI vs. NOSAWA Rongai & MAZADA


AJPW, 29.04.2010 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall

1. Jr. Tag League - Final:
2. Seiya Sanada vs. René Duprée
3. Satoshi Kojima vs. Taiyo Kea
4. Masakatsu Funaki & Minoru Suzuki vs. Suwama & Masayuki Kono
5. All Asia Tag Team Title: Akebono & Ryota Hama (c) vs. TARU & Big Daddy Voodoo


AJPW, 01.05.2010
Kyoto KBS HallAJPW, 02.05.2010 (GAORA TV)
Aichi Prefectural Gymnasium

1. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. NOSAWA Rongai
2. Triple Crown: Ryota Hama (c) vs. Minoru Suzuki

No comments:

Post a Comment