Thursday, March 4, 2010

All Japan Pro-Wrestling - "HOLD OUT TOUR 2010"

All Japan Pro-Wrestling - "HOLD OUT TOUR 2010"
 
AJPW, 07.03.2010 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall

1. NOSAWA Rongai vs. Yasufumi Nakanoue
2. Masanobu Fuchi & Shuji Kondo vs. Minoru & Hate
3. Taiyo Kea vs. Seiya Sanada
4. Keiji Muto, Super Crazy & BUSHI vs. TARU, René Duprée & Toshizo
5. Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. Minoru Suzuki & MAZADA
6. Suwama & Kaz Hayashi vs. Masayuki Kono & KAI
7. All Asia Tag Team Title: Akebono & Ryota Hama (c) vs. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura


AJPW, 08.03.2010
Chiba Port Arena Sub Arena

1. Super Crazy vs. Seiya Sanada
2. KAI & BUSHI vs. Minoru & Toshizo
3. Masayuki Kono vs. MAZADA
4. Suwama & Shuji Kondo vs. Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato
5. Keiji Muto, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, René Duprée & Hate
6. Satoshi Kojima, Osamu Nishimura & Kaz Hayashi vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai


AJPW, 12.03.2010
Choshi City Gymnasium

1. Super Crazy vs. Hate
2. Masayuki Kono vs. Minoru
3. Osamu Nishimura & BUSHI vs. Taiyo Kea & MAZADA
4. Suwama & Hiroshi Yamato vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
5. Akebono, Ryota Hama & Shuji Kondo vs. TARU, René Duprée & Toshizo
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Satoshi Kojima, Seiya Sanada & KAI


AJPW, 13.03.2010
Tatebayashi Citizen Gymnasium

1. NOSAWA Rongai vs. Minoru
2. Osamu Nishimura & Masayoshi Motegi vs. René Duprée & Hate
3. Suwama & Yasufumi Nakanoue vs. Masayuki Kono & Seiya Sanada
4. Akebono & Super Crazy vs. TARU & Toshizo
5. Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & Hiroshi Yamato vs. Ryota Hama, KAI & BUSHI
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & MAZADA


AJPW, 14.03.2010
Hachinohe Seagull View Hotel Gymnasium

1. Minoru vs. Hiroshi Yamato
2. Osamu Nishimura & Kaz Hayashi vs. Masayuki Kono & BUSHI
3. Minoru Suzuki vs. Hate
4. Suwama & Super Crazy vs. Akebono & Ryota Hama
5. Keiji Muto, Shuji Kondo & KAI vs. Taiyo Kea, NOSAWA Rongai & MAZADA
6. Satoshi Kojima, Masakatsu Funaki & Seiya Sanada vs. TARU, René Duprée & Toshizo


AJPW, 16.03.2010
Akita Base Center Alve 2F Multipurpose Hall

1. Seiya Sanada vs. Toshizo
2. KAI vs. MAZADA
3. Suwama & Hiroshi Yamato vs. Minoru & Hate
4. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. TARU & René Duprée
5. Keiji Muto, Osamu Nishimura & BUSHI vs. Akebono, Ryota Hama & Super Crazy
6. Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai


AJPW, 17.03.2010
Hirosaki Kasai Sports Center

1. MAZADA vs. Toshizo
2. Kaz Hayashi & Super Crazy vs. KAI & BUSHI
3. Seiya Sanada vs. Hate
4. Akebono & Ryota Hama vs. Osamu Nishimura & Masayuki Kono
5. Suwama, Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
6. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Masakatsu Funaki vs. TARU, René Duprée & Minoru


AJPW, 18.03.2010
Aomori Industrial Hall

1. BUSHI vs. Toshizo
2. Hiroshi Yamato vs. Hate
3. Masayuki Kono & KAI vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
4. Kaz Hayashi & Seiya Sanada vs. Taiyo Kea & MAZADA
5. Keiji Muto, Akebono & Super Crazy vs. TARU, René Duprée & Minoru
6. Satoshi Kojima, Masakatsu Funaki & Osamu Nishimura vs. Suwama, Ryota Hama & Shuji Kondo

No comments:

Post a Comment