Tuesday, March 9, 2010

21 March, 2010 super show

AJPW “2010 PRO-WRESTLING LOVE IN RYOGOKU VOL. 9″, 21.03.2010
Tokyo Ryogoku Kokugikan

Suwama vs. Masayuki Kono
Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. Super Crazy & Yasufumi Nakanoue
Taiyo Kea, NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Rene Dupree, Hate & Toshizo
KIYOSHI & BUSHI vs. Chessman & Dark Ozz
Osamu Nishimura, Akebono & Shuji Kondo vs. TARU, Big Daddy Voodoo & Minoru
Cage Match: Masakatsu Funaki vs. Minoru Suzuki
AJPW World Junior Heavyweight Championship: Kaz Hayashi (c) vs. KAI
AJPW Triple Crown Heavyweight Championship: Satoshi Kojima (c) vs. Ryota Hama

No comments:

Post a Comment