Friday, February 5, 2010

ALL JAPAN TOUR SCHEDULE

Here's some of Rene's upcoming lineups. (beware spoilers)

AJPW, 05.02.2010 (Samurai! TV)
Kisarazu Citizen Gymnasium

1. Osamu Nishimura vs. Yasufumi Nakanoue
2. Seiya Sanada vs. MAZADA
3. BUSHI, KAI & Hiroshi Yamato vs. Minoru, Hate & To****o
4. Akebono, Masanobu Fuchi & Ryota Hama vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
5. Satoshi Kojima & Zodiac vs. TARU & René Duprée
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Suwama, Masayuki Kono & Shuji Kondo


AJPW, 07.02.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Seiya Sanada vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi, Shuji Kondo & BUSHI vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA
3. Akebono vs. Hate
4. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. Taiyo Kea & Minoru Suzuki
5. Keiji Muto & Osamu Nishimura vs. Suwama & Ryota Hama
6. F4 vs. Voodoo Murders Final Conclusion Unit Breakup Captain´s Fall Elimination Match: Satoshi Kojima, Zodiac, KAI & Hiroshi Yamato vs. TARU, René Duprée, Minoru & To****o


AJPW, 09.02.2010
Koyama Municipal Bunka Center

1. Zodiac vs. Yasufumi Nakanoue
2. Masanobu Fuchi & Osamu Nishimura vs. Minoru & Hate
3. Akebono & Kaz Hayashi vs. Taiyo Kea & NOSAWA Rongai
4. Suwama, Ryota Hama & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono, Seiya Sanada & Hiroshi Yamato
5. Satoshi Kojima & KAI vs. Minoru Suzuki & MAZADA
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & BUSHI vs. TARU, René Duprée & To****o


AJPW, 11.02.2010
Green Dome Maebashi

1. MAZADA vs. Yasufumi Nakanoue
2. Masanobu Fuchi & Shuji Kondo vs. Minoru & To****o
3. Masayuki Kono & Kaz Hayashi vs. Zodiac & KAI
4. Masakatsu Funaki, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, René Duprée & Hate
5. Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato vs. Suwama & BUSHI
6. Keiji Muto, Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai


AJPW, 13.02.2010
Takayama Mount Ace

1. Masanobu Fuchi vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. KAI & BUSHI
3. Taiyo Kea & MAZADA vs. René Duprée & Minoru
4. Osamu Nishimura, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, Hate & To****o
5. Suwama & Masayuki Kono vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Seiya Sanada vs. Satoshi Kojima, Zodiac & Hiroshi Yamato


AJPW, 14.02.2010
Osaka Prefectural Gymnasium #2

1. Hate vs. Yasufumi Nakanoue
2. NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Minoru & To****o
3. Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono, BUSHI & KAI
4. Keiji Muto & Masanobu Fuchi vs. TARU & René Duprée
5. Masakatsu Funaki & Osamu Nishimura vs. Taiyo Kea & Minoru Suzuki
6. Satoshi Kojima, Zodiac & Hiroshi Yamato vs. Akebono, Ryota Hama & Seiya Sanada

No comments:

Post a Comment