Friday, February 5, 2010

HOLD OUT TOUR 2010HOLD OUT TOUR 2010

All Japan Pro Wrestling - "HOLD OUT TOUR 2010"

AJPW, 07.03.2009
Tokyo Korakuen Hall

1. NOSAWA Rongai vs. Yasufumi Nakanoue
2. Masanobu Fuchi & Shuji Kondo vs. Minoru & Hate
3. Taiyo Kea vs. Seiya Sanada
4. Keiji Mutoh, Super Crazy & BUSHI vs. TARU, René Duprée & Toshizo
5. Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. Minoru Suzuki & MAZADA
6. Suwama & Kaz Hayashi vs. Masayuki Kono & KAI
7. All Asia Tag Team Title: Akebono & Ryota Hama (c) vs. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura


AJPW, 08.03.2009
Chiba Port Arena Sub Arena


AJPW, 12.03.2009
Choshi City Gymnasium


AJPW, 13.03.2009
Tatebayashi Citizen Gymnasium


AJPW, 14.03.2009
Hachinohe Seagull View Hotel Gymnasium


AJPW, 16.03.2009
Akita Base Center Alve 2F Multipurpose Hall


AJPW, 17.03.2009
Hirosaki Kasai Sports Center


AJPW, 18.03.2009
Aomori Industrial Hall

No comments:

Post a Comment