Monday, January 25, 2010

Rene Dupree in February 2010


All Japan Pro-Wrestling - "EXCITE SERIES 2010"

AJPW, 05.02.2010 (Samurai! TV)
Kisarazu Citizen Gymnasium

1. Osamu Nishimura vs. Yasufumi Nakanoue
2. Seiya Sanada vs. MAZADA
3. BUSHI, KAI & Hiroshi Yamato vs. Minoru, Hate & Toshizo
4. Akebono, Masanobu Fuchi & Ryota Hama vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
5. Satoshi Kojima & Zodiac vs. TARU & René Duprée
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Suwama, Masayuki Kono & Shuji Kondo


AJPW, 07.02.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Seiya Sanada vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi, Shuji Kondo & BUSHI vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1
3. Akebono vs. Hate
4. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. Taiyo Kea & Minoru Suzuki
5. Keiji Muto & Osamu Nishimura vs. Suwama & Ryota Hama
6. F4 vs. Voodoo Murders Final Conclusion Unit Breakup Captain's Fall Elimination Match: [F4] Satoshi Kojima, Zodiac, KAI & Hiroshi Yamato vs. [Voodoo Murders] TARU, René Duprée, Minoru & Toshizo


AJPW, 09.02.2010
Koyama Municipal Bunka Center


AJPW, 11.02.2010
Green Dome Maebashi


AJPW, 13.02.2010
Takayama Mount Ace


AJPW, 14.02.2010
Osaka Prefectural Gymnasium #2

No comments:

Post a Comment