Sunday, August 31, 2014

WRESTLE-1 “TOUR 2014 FLASHING SUMMER” 31/8/2014 Tokyo, Korakuen Hall

WRESTLE-1 “TOUR 2014 FLASHING SUMMER” 31/8/2014 Tokyo, Korakuen Hall, 1250 crowd
Hiroki Murase & Yasufumi Nakanoue d.Novus (Rionne Fujiwara & Yosuke Kodama) (8:43)
Jiro Kuroshio d.Andy Wu (9:11)
Daiki Inaba d.Koji Doi (11:36)
Desperado (KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree) d.El Hijo Del Pantera & Ryota Hama (8:44)
Team 246 (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) d.Eddie Edwards & Tigre Uno (12:38)
Six Man Tag Team Match: Hiroshi Yamato, Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka d.Tokyo Gurentai (MAZASA & NOSAWA Rongai) & TAJIRI (14:38)
AKIRA & Keiji Muto d.Seiya Sanada & Taiyo Kea (20:35)

Desperado (Masayuki Kono & Ryouji Sai) d.KAI & Manabu Soya (21:42)


No comments:

Post a Comment