Tuesday, April 29, 2014

WRESTLE-1 “WRESTLE-1 TOUR 2014 Cherry blossom”, 4/27/2014
WRESTLE-1 “WRESTLE-1 TOUR 2014 Cherry blossom”, 4/27/2014 [Sun] 17:00 @ Sun Village Shibata in Niigata
700 Spectators

(1) Ryota Hama vs. Daiki Inaba
Winner: Hama (5:21) with the Hamaketsu.

(2) Andy Wu vs. Kikutaro [Akiba]
Winner: Wu (7:25) with the Pantera Clutch.

(3) Yasufumi Nakanoueno & Seiki Yoshioka vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
Winner: Yasufumi (11:01) following the Nakaue on MAZADA.

(4) Manabu Soya [FREE] & Hiroshi Yamato vs. Leon Van Gasteren & Ecki Eckstein
WinnerGasteren (17:52) following the German Cutter on Yamato.

(5) 8 Man Tag Match: Masakatsu Funaki, Kaz Hayashi, Minoru Tanaka & Koji Kanemoto [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1], KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree
Winner: Funaki (13:40) following the Hybrid Blaster on KAZMA.

(6) 5 Big Trial of Hell, 1st Single Match: KAI vs. Shuji Kondo
Winner: KAI (16:24) with the Splash Plancha.

No comments:

Post a Comment