Friday, May 13, 2011

Full cards for Rise Up Tou


AJPW, 15.05.2011 (GAORA TV)
Tokyo Korakuen Hall

1. Seiya Sanada, Manabu Soya & Yasufumi Nakanoue vs. X , X & X
2. Taiyo Kea, Takao Omori & Masanobu Fuchi vs. Akebono, Ryota Hama & BUSHI
3. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Minoru & MAZADA
4. Minoru Suzuki & Hikaru Sato vs. TARU & René Duprée
5. Keiji Muto & KENSO vs. KONO & Joe Doering
6. AJPW World Jr. Heavyweight Title Contendership: Kaz Hayashi vs. KAI
7. Suwama & Masakatsu Funaki vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi


AJPW, 18.05.2011
Yamaguchi Butterfly Arena (Yanai City Gymnasium)


1. Masanobu Fuchi & Sakigake vs. René Duprée & Super Hate
2. KAI & Hiroshi Yamato vs. Minoru & MAZADA
3. KENSO, Ryota Hama & BUSHI vs. TARU, KONO & Joe Doering
4. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Akebono & Takao Omori
5. Suwama, Taiyo Kea & Shuji Kondo vs. Seiya Sanada, Manabu Soya & Kaz Hayashi


AJPW, 20.05.2011
Kagoshima Citizen Gymnasium


1. Masanobu Fuchi vs. René Duprée
2. KENSO, BUSHI & Yasuhiro Yamagami vs. Minoru, MAZADA & Super Hate
3. Taiyo Kea & Takao Omori vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
4. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Akebono vs. TARU, KONO & Joe Doering
5. Suwama, Ryota Hama & Manabu Soya vs. Seiya Sanada, Kaz Hayashi & KAI


AJPW, 21.05.2011
Acros Fukuoka


1. Masanobu Fuchi vs. Yasufumi Nakanoue
2. 3 Way Tag Match: Kaz Hayashi & KAI vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Minoru & MAZADA
3. KENSO & BUSHI vs. René Duprée & Super Hate
4. Manabu Soya vs. Takao Omori
5. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. Akebono & Ryota Hama
6. Suwama, Taiyo Kea & Seiya Sanada vs. TARU, KONO & Joe Doering


AJPW, 22.05.2011
Kumamoto City Food Exchange Hall


1. Takao Omori vs. Yasufumi Nakanoue
2. Masanobu Fuchi vs. Hiroshi Yamato
3. KAI & BUSHI vs. Minoru & MAZADA
4. KENSO vs. Super Hate
5. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki, Akebono & Taiyo Kea vs. TARU, KONO, Joe Doering & René Duprée
6. Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Ryota Hama, Seiya Sanada & Manabu Soya


AJPW, 23.05.2011
Oita Event Hall


1. Masanobu Fuchi vs. MAZADA
2. KENSO, BUSHI & Yasufumi Nakanoue vs. KONO, Minoru & Super Hate
3. Minoru Suzuki vs. KAI
4. Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. Skull Reaper A-ji & Umanosuke Ueda II
5. Akebono, Taiyo Kea & Takao Omori vs. TARU, Joe Doering & René Duprée
6. Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Ryota Hama, Seiya Sanada & Manabu Soya


AJPW, 24.05.2011
Amagi Fruit and Vegetable Market


1. Takao Omori vs. René Duprée
2. KENSO & Ryota Hama vs. Masanobu Fuchi & Yasufumi Nakanoue
3. BUSHI & Hiroshi Yamato vs. Minoru & MAZADA
4. Akebono & Taiyo Kea vs. Joe Doering & Super Hate
5. Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki vs. TARU & KONO
6. Suwama, Manabu Soya & Shuji Kondo vs. Seiya Sanada, Kaz Hayashi & KAI


AJPW, 25.05.2011
Usa City Gymnasium


1. Masanobu Fuchi vs. Yasufumi Nakanoue
2. 3 Way Tag Match: Kaz Hayashi & KAI vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Minoru & MAZADA
3. KENSO & BUSHI vs. René Duprée & Super Hate

4. Minoru Suzuki vs. Manabu Soya
5. Masakatsu Funaki & Akebono vs. Taiyo Kea & Takao Omori
6. Suwama, Ryota Hama & Seiya Sanada vs. TARU, KONO & Joe Doering


AJPW, 27.05.2011
Kokura Northern Gymnasium


1. YASU, TA-KI & SMITH vs. Dynamite Kyushu, Yoshihiro Rin & Kazuteru Nomoto
2. Hiroshi Yamato vs. Yasufumi Nakanoue
3. KENSO vs. Masanobu Fuchi
4. Ryota Hama vs. Takao Omori
5. Minoru Suzuki, Akebono, Taiyo Kea, Kaz Hayashi & BUSHI vs. TARU, KONO, Joe Doering, Minoru & MAZADA
6. René Duprée & Super Hate vs. Azteca & Kitai Kubo
7. Suwama, Masakatsu Funaki & Shuji Kondo vs. Seiya Sanada, Manabu Soya & KAI


AJPW, 28.05.2011
Okayama Orange Hall


1. KENSO vs. Masanobu Fuchi
2. Masakatsu Funaki & Akebono vs. Takao Omori & Manabu Soya
3. Kaz Hayashi, Shuji Kondo, KAI & BUSHI vs. TARU, Minoru, MAZADA & Super Hate
4. Minoru Suzuki & Hikaru Sato vs. Seiya Sanada & Hiroshi Yamato
5. Suwama, Taiyo Kea & Ryota Hama vs. KONO, Joe Doering & René Duprée


AJPW, 29.05.2011 (GAORA TV)
Kobe Sambo Hall


1. Ryota Hama & BUSHI vs. Manabu Soya & Yasufumi Nakanoue
2. Takao Omori & Masanobu Fuchi vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
3. Kaz Hayashi & KAI vs. Minoru & MAZADA
4. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Akebono vs. TARU, Joe Doering & René Duprée
5. KENSO vs. Super Hate
6. Taiyo Kea vs. Seiya Sanada
7. Suwama vs. KONO

No comments:

Post a Comment