Tuesday, July 27, 2010

All Japan Pro-Wrestling - "SUMMER ACTION SERIES 2010"


AJPW, 27.07.2010
Saitama Espoir Isanuma

1. Jr. Heavyweight League - Block A: Hiroshi Yamato vs. Antonio Thomas
2. 
Jr. Heavyweight League - Block B: MAZADA vs. TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO
3. 
Jr. Heavyweight League - Block B: KAI vs. BUSHI
4. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Kaz Hayashi vs. Hikaru Sato
5. Masakatsu Funaki & Akebono vs. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
6. Minoru Suzuki & Taiyo Kea vs. Masayuki Kono & Super Crazy
7. Suwama, Seiya Sanada, Shuji Kondo & Jimmy Yang vs. TARU, René Duprée, Minoru & Hate

AJPW, 30.07.2010
Mito Citizen Gymnasium

1. Jr. Heavyweight League - Block B: KAI vs. Jimmy Yang
2. 
Jr. Heavyweight League - Block B: Shuji Kondo vs. TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO
3. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Antonio Thomas vs. Hikaru Sato
4. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Super Crazy vs. Minoru
5. Masakatsu Funaki & Taiyo Kea vs. Masayuki Kono & Yasufumi Nakanoue
6. Minoru Suzuki & Akebono vs. Ryota Hama & Seiya Sanada
7. Suwama, Kaz Hayashi, Hiroshi Yamato & BUSHI vs. TARU, René Duprée, Hate & MAZADA

AJPW, 31.07.2010
Messe Wing Mie

1. Seiya Sanada & KAI vs. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
2. 
Jr. Heavyweight League - Block B: MAZADA vs. Jimmy Yang
3. 
Jr. Heavyweight League - Block B: BUSHI vs. TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO
4. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Hiroshi Yamato vs. Minoru
5. Masakatsu Funaki & Antonio Thomas vs. Masayuki Kono & Kaz Hayashi
6. Akebono, Taiyo Kea & Super Crazy vs. TARU, René Duprée & Hate
7. Minoru Suzuki & Hikaru Sato vs. Suwama & Shuji Kondo


AJPW, 01.08.2010
Tonami Sports Center

1. Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue vs. René Duprée & Minoru
2. Taiyo Kea & Antonio Thomas vs. Masayuki Kono & Hiroshi Yamato
3. Masakatsu Funaki & Hikaru Sato vs. TARU & Hate
4. 
Jr. Heavyweight League - Block B: BUSHI vs. Jimmy Yang
5. 
Jr. Heavyweight League - Block B: Shuji Kondo vs. MAZADA
6. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Kaz Hayashi vs. Super Crazy
7. Minoru Suzuki, Akebono & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Suwama, Ryota Hama & KAI

AJPW, 04.08.2010
Tokushima Municipal Gymnasium

1. Jimmy Yang & BUSHI vs. Minoru & Hate 2. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue vs. TARU & René Duprée
3. 
Jr. Heavyweight League - Block B: KAI vs. MAZADA
4. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Super Crazy vs. Hikaru Sato
5. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Kaz Hayashi vs. Antonio Thomas
6. Masakatsu Funaki & Akebono vs. Masayuki Kono & Seiya Sanada
7. Minoru Suzuki, Taiyo Kea & TAKA Michinoku 
KAIENTAI DOJO vs. Suwama, Shuji Kondo & Hiroshi Yamato

AJPW, 05.08.2010
Zentsuji Citizen Gymnasium

1. Kaz Hayashi & KAI vs. TARU & Hate
2. 
Jr. Heavyweight League - Block B: Shuji Kondo vs. BUSHI
3. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Minoru vs. Antonio Thomas
4. 
Jr. Heavyweight League - Block A: Hiroshi Yamato vs. Super Crazy 5. Masayuki Kono & TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO vs. René Duprée & MAZADA
6. Akebono & Taiyo Kea vs. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
7. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Hikaru Sato vs. Suwama, Seiya Sanada & Jimmy Yang

No comments:

Post a Comment